Παρακαλώ επιλέξτε για την εγγραφή σας μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

ITI Fellow

€450.00

Για όλους τους Fellows της ΙΤΙ, ισχύει έκπτωση 200.00€ με τη χρήση κουπονιού.

ΜΕΛΟΣ ITI

€450.00

Για όλα τα μέλη της ΙΤΙ, ισχύει έκπτωση 200.00€ με τη χρήση κουπονιού.

ΜΗ ΜΕΛΟΣ ITI*

€450.00

Για να γίνετε μέλος της ΙΤΙ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iti.org.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ**

€450.00

**Για όλους τους φοιτητές, ισχύει έκπτωση 200.00€ με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

* Σε περίπτωση που γίνετε μέλος της ΙΤΙ πριν την εγγραφή στο συνέδριο, δικαιούστε το μειωμένο κόστος συμμετοχής για τα μέλη της ΙΤΙ. Για να γίνετε μέλος της ΙΤΙ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iti.org.

** Προκειμένου να επωφεληθείτε του μειωμένου κόστους συμμετοχής για φοιτητές , είναι απαραίτητο να προσκομίσετε επίσημη βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής. Παρακαλούμε όπως στείλετε τη βεβαίωση αυτή μέσω email στο γραφείο εγγραφών

Vita N Travel:

Email: info@vitantravel.gr