Φοιτητές

Η εγγραφή σε κάποιο Masterclass είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδυασμό με το “ Φοιτητές – Εγγραφή στο Συνέδριο»

250.00
80.00

13 σε απόθεμα

80.00

7 σε απόθεμα

Κάθε masterclass μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 20 άτομα. Η ΙΤΙ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα masterclasses λόγω χαμηλής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την εγγραφή θα επιστραφούν.


Περισσότερες πληροφορίες για τα masterclasses θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ MASTERCLASS

Masterclass 1:
Σενάρια μονήρους επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην αισθητική ζώνη
Εισηγητές: Γεώργιος Βήλος & Μιχαήλ Πάτρας
Ώρες: 08:00 με 09:30

Masterclass 2:
Ψηφιακή Σχεδίαση και Κατευθυνόμενη Άμεση Φόρτιση Ολικού Τόξου

Εισηγητές: Σπυρίδων Κουρής & Κωνσταντίνος Σέργης

Ώρες: 08:00 με 09:30

Κάθε masterclass μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 20 άτομα. Η ΙΤΙ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα masterclasses λόγω χαμηλής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την εγγραφή θα επιστραφούν.


Περισσότερες πληροφορίες για τα masterclasses θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ MASTERCLASS

Masterclass 1:
Σενάρια μονήρους επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην αισθητική ζώνη
Εισηγητές: Γεώργιος Βήλος & Μιχαήλ Πάτρας
Ώρες: 08:00 με 09:30

Masterclass 2:
Ψηφιακή Σχεδίαση και Κατευθυνόμενη Άμεση Φόρτιση Ολικού Τόξου

Εισηγητές: Σπυρίδων Κουρής & Κωνσταντίνος Σέργης

Ώρες: 08:00 με 09:30

Masterclass 1:
Σενάρια μονήρους επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην αισθητική ζώνη
Εισηγητές: Γεώργιος Βήλος & Μιχαήλ Πάτρας
Ώρες: 08:00 με 09:30

Masterclass 2:
Ψηφιακή Σχεδίαση και Κατευθυνόμενη Άμεση Φόρτιση Ολικού Τόξου

Εισηγητές: Σπυρίδων Κουρής & Κωνσταντίνος Σέργης

Ώρες: 08:00 με 09:30