Χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, η ιατρική περίθαλψή σας, καλύπτεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.Μπορείτε να την αποκτήσετε από το αντίστοιχο ασφαλιστικό σας ταμείο υποβάλλοντας την αίτηση Ε111. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας φορέα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ

Από τις 06/11/2006, νέα μέτρα ασφαλείας ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές των επιβατών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται να μεταφέρονται :

* Υγρά σε δοχεία χωρητικότητας μέχρι 100 ml ανά συσκευασία. Οι συσκευασίες αυτές θα πρέπει να χωρούν σε μία διαφανή επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα, χωρητικότητας 1 λίτρου.
* Υγρά φάρμακα και διατροφικά είδη που σας είναι απαραίτητα κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας.

* Είδη που αγοράσατε από τα καταστήματα των αεροδρομίων.

Το προσωπικό ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να σας ζητήσει να αποχωρισθείτε τα υγρά προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πριν από κάθε σας ταξίδι, θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως διαθέτετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα :

 • Πτήσεις Εσωτερικού : Θα πρέπει να έχετε ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Διεθνείς Πτήσεις :
 1. Εάν ταξιδεύετε σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της συνθήκης ΣΕΝΓΚΕΝ θα πρέπει να έχετε ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο νέου τύπου.
 2. Εάν ταξιδεύετε σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της συνθήκης ΣΕΝΓΚΕΝ, καθώς επίσης και σε όλες τις τρίτες χώρες, θα πρέπει να έχετε διαβατήριο νέου τύπου.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. οποιοσδήποτε ταξιδιώτης ή μέλος πληρώματος αεροσκάφους που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αέρος, ξηράς ή θαλάσσης) και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 δηλώνει το ποσό αυτό στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω των οποίων εισέρχεται ή εξέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την Άφιξή σας στο Αεροδρόμιο της Αθήνας και πριν βγείτε από το χώρο παραλάβης αποσκεύων, πρέπει να προσέλθετε στο Τελωνείο για Δήλωση Συναλλάγματος.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να καλέσετε:

 • Άμεση Δράση: 100
 • EKAB (ασθενοφόρα): 166
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
 • Εφημερεύοντα Νοσοκομεία & Κλινικές: 1434
 • Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112
 • Φαρμακεία: 1434
 • Τηλεφωνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777
 • Τουριστική Αστυνομία: 1571