Παρακαλώ επιλέξτε για την εγγραφή σας μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

ITI Fellow

€170.00

ΜΕΛΟΣ ITI

€170.00

ΦΟΙΤΗΤΕΣ**

€170.00

* Σε περίπτωση που γίνετε μέλος της ΙΤΙ πριν την εγγραφή στο συνέδριο, δικαιούστε το μειωμένο κόστος συμμετοχής για τα μέλη της ΙΤΙ. Για να γίνετε μέλος της ΙΤΙ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iti.org.

** Προκειμένου να επωφεληθείτε του μειωμένου κόστους συμμετοχής για φοιτητές , είναι απαραίτητο να προσκομίσετε επίσημη βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής. Παρακαλούμε όπως στείλετε τη βεβαίωση αυτή μέσω mail ή με φαξ στο γραφείο εγγραφών

Vita N Travel:

Fax: +30 210 324 90 18
Email: info@vitantravel.gr